Godt at vide

”Vel forberedt er halvt udført” – som man siger.

Det er en god idé at tage de følgende ting op til overvejelse inden du vælger din nye brændeovn. Brændeovnen bliver et møbel i din stue, og skal derfor både falde i din smag, være let og funktionel at bruge, men der er også nogle krav til selve placeringen af den.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen hos HWAM Living.

Både før og efter dit løb vil vi rigtig gerne hjælpe med spørgsmål. Det kan fx være i forhold til vedligeholdelse.

Fra Skanderborg, hvor vi holder til, er der ikke langt til noget sted i Østjylland. Vi kan både lever og monterer, samt yde lokalservice på brændeovne i Skanderborg, Odder, Horsens, Ry, Hinnerup og alt imellem. Ring hvis du har spørgsmål.

Installation

Installationen af brændeovn og skorsten skal altid overholde Byggereglementet og de lokale byggebestemmelser. HWAM Living eller din lokale skorstensfejermester kan give dig kyndig og kvalificeret vejledning inden du går i gang. Din lokale skorstensfejer skal godkende installationen og underskrive brændeovnens prøvningsattest, inden du tænder op første gang.

Vær opmærksom på afstandskrav til brændbart materiale både hvor brændeovnen skal placeres, men også der hvor skorstenen passerer bærende konstruktion som spær og lægter.

I dette skema kan du se afstandskrav til brændbart materiale for HWAM brændeovne.
I dette skema kan du se afstand til brændbart materiale for WIKING brændeovne.

Er gulvet under brændeovnen et brændbart materiale, såsom et trægulv, placeres den på en gulvplade. Gulvpladens størrelse afhænger af brændeovnens størrelse, men som hovedregel skal gulvet været dækket 15 cm til hver side fra lågens åbning og minimum 30 cm foran.

Der er ingen afstandskrav til en ikke-brændbar væg, såsom en murstensvæg, men det anbefales dog en afstand til væggen på 5-10 cm til rengøring og vedligehold bag brændeovnen. Tapet på murværk, regnes normalt ikke som brændbart materiale.

Rum & skorsten

Et rum med brændeovn skal have mulighed for frisklufttilførsel, så du undgår undertryk i rummet. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt, men man kan også tilslutte et friskluftsystem til brændeovnen, så forbrændingsluften trækkes ind udefra. Undertryk kan f.eks. opstå ved brug af emhætte og ventilationsanlæg. Undertryk i rummet kan resultere i, at det kan være svært at tænde op i brændeovnen og at røgen søger ud i stuen i stedet for ud af skorstenen.

Gulvet og brændeovnens underlag skal kunne holde til vægten af både brændeovn og skorsten. Brændeovnens vægt findes i salgsmateriale til brændeovnen og skorstenens vægt kan udregnes.

Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer. Nominelt træk: ca. 15 Pa. Det svarer til en stålskorsten på min. 3,5 meters højde eller en betonelement skorsten på min. 4,5 meter. Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm. Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion.

Størrelse

Størrelsen på din brændeovn skal passe til varmebehovet i huset. Man skal passe på ikke at få sig en brændeovn med for stor varmekapacitet. Megen varme i en mindre rum kan være ubehageligt. Forsøger man at nedjustere varmen får man en uøkonomisk og ikke ren forbrænding. Så er det bedre at lade en lille brændeovn arbejde for sagen.

Vigtige parametre i beslutningen om størrelsen er bl.a.: Skal brændeovnen være en primær eller en supplerende varmekilde? Hvilken isoleringsgrad har huset (nyt eller gammelt hus)? Lofthøjden er den normal, er det et lavloftet rum eller et rum der går op i kip? Og hvor let kan varmen sive rundt i huset?

Brændeovnens varmekapacitet opgives i kilowatt (kW).
1 kW kan opvarme 10-20 m2 (20 m2 i et godt isoleret hus og 10 m2 i et dårligt isoleret hus) ved en normal lofthøjde på ca. 2,4 m.
De fleste brændeovne har en effekt på imellem 4-10 kW. Jo hårdere man fyrer, des højere effekt.
Et lille brændkammer har en lille effekt, et stort brændkammer har en stor effekt.

Teknologisk Institut har for miljøstyrelsen lavet et lille regneprogram, som kan beregne den rigtige størrelse brændeovn til dit hjem. Der er dog vigtige elementer der ikke tages højde for i programmet, f.eks. lofthøjde, husets størrelse, og hvor mange åbne døre til andre rum kan varmen sive ud igennem. Disse faktorer er også vigtige i beregningen. Men prøv for sjov skyld det lille program:

Dimensionering af brændeovne: http://www2.mst.dk

Pris & kvalitet

Køb ikke en for billig brændeovn. Pris, kvalitet og holdbarhed hænger sammen.

En meget billig brændeovn kan være konstrueret forkert, så metallet slår sig under gentagne meget høje temperaturer. En for billig brændeovn kan også være produceret i lande, hvor man har et andet forhold til kvalitet, præcision og tæthed, end vi har i Danmark.

Vælger du en HWAM eller WIKING brændeovn fra HWAM Living, vil den være produceret i Østjylland af danske hænder, på en dansk arbejdsplads med høje kvalitetskrav.

Myndighedernes krav

En brændeovn er en investering, der skal holde i mange år. Det er derfor en god idé, at vælge en Svanemærket brændeovn med lav partikelemission. Vi kan være sikre på, at myndighederne i fremtiden fortsat vil skærpe regler og krav til det vi udleder. Vælger du en HWAM eller WIKING brændeovn hos HWAM Living vil den være Svanemærket, og med en partikelemission der er langt bedre end Svanemærkningens krav. Du vil derfor ikke blive berørt af myndighedernes fremtidige krav, og du kan fyre i din nye brændeovn med god samvittighed. Se skema nedenfor:

På følgende skemaer kan du se de forskellige brændeovnsmodellers testresultater og godkendelser. Testresultater og Godkendelser.

HWAM Living -bedre end myndighedernes krav.