Miljø og brændeovne

Træ er et råstof – Brænde har store fordele som brændsel
 • Energien i træet stammer fra solen. Brænde er derfor vedvarende energi.
 • Opvarmning med træ giver ikke drivhuseffekt. Drivhuseffekt opstår derimod ved afbrænding af energikilder der hentes op af jorden: kul, olie og gas.
 • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Der kommer endda mere til hvert år end der tages ud til brænde og andre træprodukter.
 • Brænde laves især af træ fra tyndinger i skovene. Disse tyndinger er gavnlige for skovenes sundhed og udseende, og de er nødvendige for senere at kunne producere kvalitets træ til for eksempel tømmer og møbler.

Derfor gavner det både miljøet og den danske skov at fyre med brænde.

Men husk: Brænde skal være tørt. Ellers går miljøvenligheden, fornøjelsen og husholdningsbudgettet op i røg. Fyr fornuftigt!

Brændeovne som alternativ energikilde
 • EU-kommissionens mål for år 2020: at reducere CO2 udslippet med 20 %.
 • Den danske regerings mål: at 30 % af dansk energiforbrug kommer fra vedvarende energi.
 • Brændeovnsfyring er CO2 neutral og bidrager til nedbringelsen af den globale opvarmning.
 • Træ er verdens mest miljørigtige råstof.
 • Træ er en ressource af solenergi og kulstof, der sparer os for at hente råstoffer op fra jorden.
 • Danske brændeovne sparer Danmark for ca. 500.000 tons fyringsolie.
 • Virkningsgrad på 80 % – og ingen transmissionstab, som visse andre energiformer.
 • Lille belastning ved fremstilling og transport.
 • Brændeovnen er uden sammenligning den billigste opvarmningsform der findes, og brændeovn og skorsten er den mindste investering i forhold til andre former for energi til opvarmning.
 • En udtjent brændeovn kan recycles.