Service på din brændeovn

Brændeovnen er en alternativ energiform, men man skal fyre fornuftigt.

I takt med stadig stigende fokus på luftforurening, stilles der stadig større krav til brændeovnens gode funktionalitet og udledningen af røg.
Derfor er et serviceeftersyn af din brændeovn vigtigere nu end nogensinde før.

Vi anbefaler et serviceeftersyn på din brændeovn hvert 2. år, for at sikre en god funktion og miljørigtig forbrænding.

Kontakt HWAM Living hvis du har spørgsmål, eller gerne vil bestille et serviceeftersyn på din brændeovn.

hwam_autopilot_miljøvenlig

Ved et generel serviceeftersyn af brændeovnen kontrolleres følgende:

 • Pakninger i låge og askeskuffe kontrolleres og evt. udskiftes. Utætte pakninger kan gøre forbrændingen ukontrollerbar, og give sod på ruden.
 • Skamol/vermiculit er det ildfaste isolerende materiale i brændkammeret, som sikrer at bålet kan bevare sin høje temperatur. Materialet har sin fulde funktion indtil det er slidt ned til 1/3 tykkelse. Der kan opstå varmerevner, som ikke har betydning for funktionen, derimod bør materiale med gennemgående revner udskiftes, da det får materialet til at deformere.
 • Bevægelige dele som lågehængsler og lukke mekanismer, justeres og smøres med varmebestandig kobberfedt.
 • Ophobning af aske bag røglederpladen og i askeskuffe-rummet.
 • Støbejernsrist og rysterist  kontrolleres.
 • Sikre at tilslutning til skorsten er tætsluttende.
 • Evt. pletmaling af ridser.

Ved et serviceeftersyn af brændeovn med HWAM Autopilot kontrolleres også:

 • Bimetalfjederens form, bevægelighed og korrekt indstilling.
 • Sikre akslens bevægelighed og aluminiums-spjældenes bevægelighed. Spjæld må ikke smøres, da dette vil tiltrække støv.

Ved serviceeftersyn af brændeovn med HWAM SmartControl kontrolleres også:

  1. Om software er opdateret på hhv. remote/rumtemperaturmåler, airboks, App og algoritmer.
 • Airboks demonteres for rengøring af luftveje, smøring af gevindspindler, pakninger kontrolleres for tæthed.
 • Kabler til lambdasonde og thermoføler tjekkes for skader, sikre placering med afstand til inderovn. Tjek også kabelstik til airboksen.
 • Strømforsyning tjekkes, strømstyrke måles evt. Bør udskiftes efter 4 års brug.
 • Efter 4 års brug bør printpladens knapcelle batteri udskiftes.
 • Skamol røglederplade afmonteres for kontrol af sod på lambdasonde og thermoføler.
 • Afslut med en selvtest. Kontroller iltniveau, som bør være 20,9% (tolerance +22/-18%).