Unikke fordele

HWAM – EN UNIK BRÆNDEOVN

Med en HWAM brændeovn får du:

 • en brændeovn af høj kvalitet og som er produceret i Danmark efter internationale krav og standarder.
 • en brændeovn som er designet af danske designere med respekt for de danske designtraditioner.
 • en brændeovn der leveres med HWAM Autopilot som udgangspunkt, men som også fås med SmartControl.

Alle HWAM brændeovne har 5 års fabriksgaranti og 2 års garanti på sliddele, som HWAM Autopilot og HWAM SmartControl.

HWAM Smart Control™ er en ny elektronisk styring af forbrændingsluften.

HWAM Smart Control

HWAM SmartControl:

 • Optimerer funktionaliteten og effektiviteten af din brændeovn.
 • HWAM Smart Control forbedrer komforten og dermed indeklimaet, når du bruger din HWAM brændeovn.
 • gør det let at tænde op, og du skal ikke bruge tid på manuel indstilling af lufttilførslen.
 • Sørger for en jævn varme i hele forbrændingsperioden og du kan indstille rumtemperaturen på forhånd.
 • fortæller dig hvornår det er hensigtsmæssigt at lægge mere brænde på.
 • giver mulighed for automatisk natsænkning, hvor ilden dæmpes og varmen forlænges så meget som muligt ved gløder, stadig på en miljøvenlig måde.
 • minimerer CO2 udslippet og giver den mest miljørigtige forbrænding.
 • giver dig god brændselsøkonomi, hvor du halverer dit brændeforbrug (testet på Teknologisk Institut).
HWAM Autopilot

HWAM brændeovne leveres som standard med denne mekaniske styring af forbrændingsluften. HWAM Autopilot sikrer ved hjælp af sin varmefølsomme fjeder, at der automatisk tilføres den rette mængde luft til forbrændingens forskellige faser. En mekanisk løsning, der sikrer en rigtig god forbrænding og ca. 40 % mere varme ud af dit brænde.

HWAM Autopilot:

 • forbedrer funktionaliteten af din brændeovn og dermed indeklimaet.
 • gør det let at tænde op, og du skal ikke bruge tid på manuel indstilling af lufttilførslen.
 • giver en miljørigtig forbrænding.
 • sørger for jævn varme i hele forbrændingsperioden.
WIKING Automatic

I en WIKING brændeovn sker luftreguleringen ved optænding og genindfyring helt auto­matisk gennem WIKING Automatic. Ved optænding er spjældet helt åbent så den korrekte mængde luft til forbrændingen tilføres flammerne og der kommer godt gang i bålet. Hurtigt stiger temperaturen, spjældet lukkes automatisk og der fås en ren og effektiv forbrænding. Når ilden begynder at brænde ud åbnes spjældet automatisk igen og du kan enten lægge nyt brænde på eller lade ilden dø ud.

Varmelagring

En brændeovn med varmemagasin giver mulighed for at forlænge brændeovnensvarmen efter sidste indfyring i op til 14 timer. Her får du konvektionsvarme og varmelagring samlet i ét.

Følgende HWAM modeller er designet med et varmemagasin til natursten til varmeoplagringen: HWAM 3130, HWAM 3520, HWAM 3530, HWAM 4550, HWAM 4560, HWAM 4650 og HWAM 7150.

Følgende WIKING modeller er designet med et varmemagasin til varmelagring: WIKING Miro 5 og 6, samt WIKING Luma 5 og 6.

Oplagring af varme er et kendt fænomen fra de store masseovne, hvor varmen oplagres i de sten, der omgiver brændkammeret.

Ved varmeoplagring i en konveksionsbrændeovn kombineres brændeovnens evne til hurtigt og behageligt at fordele varmen med masseovnens evne til at oplagre varmen.

Sådan fungerer varmelagringen

Varmemagasinet fyldes med natur sten, som har en særlig evne til at holde på varmen fra brændeovnen og langsomt afgive varme til rummet længe efter, at ilden er gået ud.

Mens der fyres i brændeovnen opvarmes naturstenene i varmemagasinet. Når ilden i brændkammeret er gået ud, fortsætter naturstenene med at afgive den opsparede varme og herved,
opnår man varme i rummet i længere tid.

Testmålinger har vist, at naturstenene i det lille varmemagasin holder sig varme i op til 10 timer og i det store varmemagasin i op til 14 timer efter sidste indfyring.

Reguleringshåndtag til konvektionsluft

Som en ekstra detalje er HWAM brændeovnene udstyret med et reguleringshåndtag, hvor man kan vælge at åbne eller lukke for konvektionsluften til varmemagasinet. Med et lukket spjæld holder varmemagasinet længst muligt på den oplagrede varme i naturstenene, mens varmen hurtigere fordeles i rummet, når spjældet er åbent.

hwam varmelagring natursten
varmelagring brændeovn masseovn